Een zand- of cementbetonvloer storten? Wat is de prijs per m²? (2023)

Bij het bouwen van een badkamer, aanbouw, garage of keuken moet er ook een nieuwe vloer gestort en afgewerkt worden met zandcement.

Maar welke vloerbedekking heb je nodig en welke biedt de beste isolatiewaarde als je kiest voor vloerverwarming?

Als erkend vloerenbedrijf krijgen wij veel vragen over het bouwen of storten van verschillende soorten vloeren zoals zandcement dekvloeren of het storten van betonvloeren:

Een zand- of cementbetonvloer storten? Wat is de prijs per m²? (1)

Denk aan vragen als:

 • Hoe dik is een zandcementdekvloer?
 • Hoe lang moet een zandcement dekvloer drogen?
 • Hoeveel kost het leggen van een zandcementvloer per m²?
 • Hoe dik is een gestorte betonvloer?
 • Hoeveel kost het storten van een betonnen vloer?

Al deze vragen beantwoorden we bovenaan deze informatiepagina.

Zo komen alle werkwijzen aan bod en geven we u ook de prijsinformatie die u moet weten voordat u overgaat tot het plaatsen van een zandcementvloer of een gietbetonvloer in uw woonkamer, badkamer of voor uw aanbouw of aanbouw .

Op deze pagina geven we u alle informatie over een betonvloer, een zandcement chape en de m² prijs voor de uitvoering ervan.

inhoudsopgave

 • Stortvloer prijs per m²
 • Betonvloer storten of storten?
 • versterking
 • droge seizoen
 • hellende grond
 • een vergoeding
 • stralende vloer
 • vloer fundering
 • Bespaar op het bewateren van uw nieuwe vloer!

Stortvloer prijs per m²

De kosten voor het leggen van een betonnen vloer, binnen of buiten, zijn afhankelijk van het type beton dat u wenst. U kunt bijvoorbeeld kiezen voor grofkorrelige beton of fijnkorrelige betonvloeren.

(Video) Schuur bouwen | Hoe maak je een fundering en vloer voor een schuur?

De gemiddelde prijzen voor het leggen van de vloer liggen tussen de 30 euro en 120 euro per m².

Wilt u een vloer isoleren, dan kunnen de kosten oplopen tot 140 euro per m².

Een compleet afgewerkte betonvloer inclusief vlinder (beton egalisatie) kost 25 euro extra per vierkante meter.

Wilt u precies weten hoeveel het per vierkante meter kost om uw zandcement dekvloer of betonvloer te leggen?

Dan kunt u het offerteformulier invullen om de juiste prijsopgave te krijgen.

Dit is uiteraard geheel vrijblijvend.

Betonvloer storten of storten?

Een betonvloer met of zonder vloerverwarming kan gestort of gegoten worden.

Het voordeel van storten is dat het beton veel beter vloeit en sneller uitvlakt. Met beton kun je heel veel.

Zo is een betonvloer geschikt voor vloerverwarming en kan deze direct waterdicht gestort worden om bijvoorbeeld uw kelder droog te houden.

Beton heeft veel voordelen te bieden. In combinatie met wapening is het bijvoorbeeld erg sterk en blokkeert het 80% van de geluidsoverdracht.

Wilt u zelf een betonvloer storten of storten? Je moet dus van tevoren weten wat je nodig hebt.

Laat ons u ondersteunen bij uw zorgen:

(Video) 5 tips en trucs voor het egaliseren van vloeren met egalisatiemortel

 • Gegoten beton of gestort beton.
 • Kunststof plaat.
 • Versterkte staal.
 • Betonmolens of betonmolens.
 • Mortel bad.
 • Aluminium waterpas en liniaal.

Nu je alles wat je nodig hebt in huis hebt, kun je het beste proberen de vloer in je kast, badkamer, douche of pantry water te geven of te gieten.

Maar als u een groot deel van uw huis heeft dat moet worden opgeruimd, is het inhuren van een vloerenlegger geen slecht idee.

versterking

Het beton wordt versterkt door het aanbrengen van wapeningsstaal op een spouwplaat. Het type wapening dat u moet gebruiken, is afhankelijk van het type grond dat u wilt storten.

Als u een dunne vloer wilt storten, kunnen zwaluwstaartplaten voor voldoende versteviging zorgen. Bij dikkere spouwvloeren kunt u wapeningsnet aanbrengen.

Dit kan met een enkel of dubbel gaas.

Zorg er altijd voor dat het wapeningsnet zo in het beton wordt geplaatst dat het niet wordt blootgesteld aan de buitenlucht. Hierdoor kan het beton gaan rotten.

Een zand- of cementbetonvloer storten? Wat is de prijs per m²? (2)

droge seizoen

Als je vloer in je badkamer, studeerkamer, aanbouw of woonkamer van zandcement of beton is (al dan niet met vloerverwarming), dan is daar ook een droogtijd aan verbonden.

Na 2 dagen is de vloer weer beloopbaar, maar de maximale droogtijd van de vloer is 1 cm per week.

Afhankelijk van de laagdikte verhardt de vloer met 1 mm per dag en verdampt er vocht uit de betonchape of zandcement.

BOVENKANT! :Begin niet te vroeg met het leggen van de tegels. De tegellijm laat los doordat het vocht in de vloer vastzit.

hellende grond

Wanneer je een nieuwe vloer in je badkamer of douche nodig hebt, is het belangrijk dat overtollig water wegloopt via het doucheputje. Beton of zandcement dekvloer, zoals ze zeggen, wordt op de helling gelegd.

(Video) Cementdekvloer maken met Sakrete Zandcementmortel Snel

Helling betekent dat de vloer naar een bepaald punt in de ruimte afloopt. Bij het leggen van een cementvloer is het belangrijk dat deze absoluut waterdicht is.

Ten slotte mag het water dat in de natte ruimte wordt gebruikt niet in het beton dringen, zodat er geen lekkages ontstaan.

tegels of eenDekvloer op beton leggenbiedt extra bescherming tegen vocht en dicht gemorste vloerbedekkingen volledig af.

Een zand- of cementbetonvloer storten? Wat is de prijs per m²? (3)

een vergoeding

Ook bij het leggen van een cementdekvloer of het storten van een betonvloer, zowel buiten als binnen, kan er wel eens iets mis gaan, waardoor de vloer achteraf geëgaliseerd moet worden.

Nivellering is het voordeelGladde betonnen vloer of gemalen cementdekvloer.

Het is mogelijk dat de vloer kantelt tijdens het water geven.

Als dit het geval is, is dit eenvoudig te verhelpen met een verse laag egaline. Het egaliseren van een beton- of cementvloer is een vrij eenvoudige taak.

Egaline wordt bereid in een cementtank en op de ondervloer gegoten en lichtjes uitgestreken met een roestvrijstalen troffel.

De droogtijd is ongeveer 48 uur en de uithardingstijd is mede afhankelijk van de dikte van de egalisatievloer. Dus 1 mm per dag.Meer weten over vloer egaliseren??

Lees dan alles over de kosten en de juiste werkwijze op deze pagina.

stralende vloer

Een zandcement- of betonvloer is goed te combineren met het gebruik van vloerverwarming. Er zijn een paar punten waarmee u rekening moet houden bij het leggen van dekvloer of beton.

(Video) Woonbeton of gietvloer: wat is het verschil?

Omdat zandcement bij verhitting flink kan krimpen, is de kans op scheuren zeer groot. Als u dit wilt voorkomen, is het belangrijk om een ​​versterkende vezel aan de voorbereide mortel toe te voegen.

U kunt ook wapeningsnet op de betonvloer aanbrengen zodat de cement- en zandvloer volledig in het wapeningsnet wordt ingebed.

Wil je aan de slag met vloerverwarming in huis of garage, dan moet je voorzichtig te werk gaan.

Start vloerverwarming langzaam op! Een graadje per dag verhogen is goed en je voorkomt dat je nieuwe vloer barst!

Een zand- of cementbetonvloer storten? Wat is de prijs per m²? (4)

vloer fundering

De meeste huizen zijn gebouwd op solide funderingen. Een betonnen vloer speelt hierin een grote rol.

De meeste funderingen onder een magazijn, woonkamer of garage bestaan ​​uit een plaat van gewapend beton van 10 cm dik.

De gestorte betonplaat rust op de diepere fundering, die meestal wordt ondersteund door palen. De palen zorgen ervoor dat uw metselwerk niet wegzakt in de betonplaat en geven stabiliteit aan uw woning.

Bespaar op het bewateren van uw nieuwe vloer!

Of je nu je badkamer, woonkamer, douche of garage renoveert, renoveren kost altijd meer dan je denkt.

Ook de renovatie van uw betonvloer komt aan bod.

Zou het niet mooi zijn als u zich de kosten van een nieuwe zandcementdekvloer of het storten van uw beton kunt besparen?

Door een vrijblijvende offerte aan te vragen bij Gigante do Piso, geven wij u de mogelijkheid om ons aanbod te vergelijken met dat van andere bedrijven.

(Video) Betonnen vloeren storten. Prijs per m2 en materiaalverbruik #DomZa100 #128

Zo zijn de kosten voor het storten van uw betonvloer voordeliger en past het binnen uw budget.

Videos

1. Bremat FloorBlaster - mechanische rei - arbovriendelijk cementdekvloeren aanbrengen
(BrematScreedpumps)
2. Ken jij de juiste cementverhouding?
(Dobbit TV)
3. Douchevloer storten op afschot - Zelf Een Huis Bouwen
(Altenatief Huis)
4. Storten van betonnen vloer. Prijzen voor 2022. #DomZa100 #138
(DomZa100)
5. How Graphene Could Solve Our Concrete Problem
(Undecided with Matt Ferrell)
6. Vloerverwarming leggen (1 van 3): noppenplaten - Zelf Een Huis Bouwen
(Altenatief Huis)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Allyn Kozey

Last Updated: 26/09/2023

Views: 6277

Rating: 4.2 / 5 (43 voted)

Reviews: 90% of readers found this page helpful

Author information

Name: Allyn Kozey

Birthday: 1993-12-21

Address: Suite 454 40343 Larson Union, Port Melia, TX 16164

Phone: +2456904400762

Job: Investor Administrator

Hobby: Sketching, Puzzles, Pet, Mountaineering, Skydiving, Dowsing, Sports

Introduction: My name is Allyn Kozey, I am a outstanding, colorful, adventurous, encouraging, zealous, tender, helpful person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.